Dodawanie informacji prasowej

Treść informacji prasowej
Prosimy o przesyłanie treści informacji w pliku .TXT lub .DOC.
Jeśli wiadomość ma wiele grafik lub załączników, prześlij je w postaci jednego archiwum .zip.
Sposób prezentacji wiadomości
Wybierając Superpromocja masz gwarancję, że:
  • - Twoja wiadomość, będzie umieszczona w głównej części serwisu (kolumna Najnowsze lub Temat dnia), na górze strony
  • - Twoja wiadomość będzie promowana na naszym fanpage w Facebook i poprzez Twitter
  • - Twoja wiadomość będzie promowana w naszym newsletterze
  • - Linki zawarte w Twojej wiadomości będą aktywnymi linkami typu follow
Uwaga: Zastrzegamy sobie możliwość odmowy dodania przesłanej informacji prasowej w serwisie AdMonkey.pl, w przypadku gdyby jakakolwiek jej treść lub jakikolwiek grafika lub inny załącznik z nią przesłany, była niezgodna z tematyką serwisu lub godziła w dobre imię jakiegokolwiek podmiotu, osoby lub instytucji lub była sprzeczna z dobrymi obyczajami albo nie odpowiadała standardom etyki lub sztuki dziennikarskiej. W takim wypadku o decyzji informujemy zleceniodawcę niezwłocznie i niezwłocznie zwracamy opłatę wniesioną przez Zleceniodawcę, przelewem na wskazane przez Zleceniodawcę konto bankowe. Zleceniodawcy nie przysługuje żadne inne odszkodowanie lub zadośćuczynienie ze strony serwisu AdMonkey.pl w związku z odmową publikacji jego wiadomości.
Dane do faktury
Zgoda
399,99 PLN